Fondarea arhivei
Depozitare arhiva
Distrugere documente
Efecte personale

Legislatie arhivare documente


Discret Arhivare™ va pune la dispozitie in cadrul acestei Sectiuni o selectie de prevederi normative si legislative de interes in domeniul Arhivarii documentelor si domeniile conexe.
Versiunile sunt publicate in variante neoficiale consolidate si actualizate, constituindu-se intr-un util ghid juridic al domeniului arhivarii documentelor.

Lege nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale - Legislatie Discret Arhivare Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 71/1996, consolidata cu modificarile ulterioare
Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
Ordin nr. 1319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor imputernicite sa foloseasca modelul de proces-verbal. Publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 486/2006, consolidat cu modificarile aduse prin Ordinul 1414/2006
Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007
Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 5 iulie 1996
Conventie pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat Haga, 14 mai 1954
Legea 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 509/2012Pentru o oferta perfect adaptata necesitatilor dumneavoastra, privind arhiva documentelor, va asteptam sa ne contactati:

Email: office@discret-arhivare.ro